Förebygga stress

Det lönar sig att skapa förutsättningar för hälsa !

Acretza genomför en utbildning i stressförebyggande. Vi utbildar i strategisk investering av personal.

Stress och irritation hänger ihop. Irritation gror och växer. Mindre stress ger mera skratt. Skratt smittar!
Företag som satsar på personalens hälsa och välbefinnande har mycket att vinna. Det handlar om lägre personalkostnader, högre intäkter och ökad goodwill. Sjukfrånvaron minskar. Medarbetarna mår bättre. Effektiviteten, produktiviteten och kreativiteten ökar. Trivseln förbättras och arbetsplatsen blir mer attraktiv.
Vänta inte! Erfarenheter visar att det är betydligt mer kostnadseffektivt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande arbete, än att reparera skador som redan skett. Detta minskar inte bara stressens skadeverkningar och kostnader, det sätter också fart på företagets alla goda krafter.

Innehåll:

- Genomgång och analys av de 10 starka själen att förebygga stress.
- Genomgång av de framgångsfaktorer företaget skall lägga in i en handlingsplan.
– Krav- kontroll- socialt stöd- modellen.
– Vad betyder övertid ?
- Vanliga orsaker till stress i arbetslivet.
- Det gränslösa arbetssättet.
- Kontinuerligt förändringsarbete.
- Stress är en ledningsfråga.
- Kroppen säger ifrån.
- Arbetsmiljöarbetet.
- Några goda råd på vägen.
 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.