Hälsobokslut

Ett sätt att ta tempen på arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och motivation.

Ekonomiska bokslut vet vi vad det är, men kan man göra hälsobokslut ? Acretza hjälper företag att varje år upprätta eller revidera sina hälsobokslut. Vi samlar uppgifter om anställdas hälsa, om arbetsmiljön, arbetstillfredsställelsen, kvalitet, motivation, personalsammansättning, kompetens och tidsanvändning. Uppgifterna samlas efter gjorda analyser och samtal, till en redovisning som passar företaget.

I arbetet med att göra ett hälsobokslut är det viktigt att alla medarbetare involveras i att ta fram korta och långa mål. Handlingsplaner och diskussionsunderlag sammanställs enligt Acretzas hälsobokslutsmodell. Tydlig redovisning med konkreta och mätbara resultat.

Innehåll:

- Mät personalens hälsostatus
- Mät medarbetarskap, trivsel, gruppklimat
- Mätning av kontrollokus
- Identifiera frisk- och riskfaktorer
- Kartlägg frisknärvaro och sjukfrånvaro
- Kartlägg sjuknärvaro
- Inventera nuvarande hälsofrämjande verksamhet
- Behovsinventera kompetensnivån i företaget
- Personalomsättningen, rekryteringskostnaderna
- Personalpärmen, personalpolitik
- Satsningar inom den psykiska dimensionen
- Satsningar inom den fysiska dimensionen
- Satsningar inom den sociala dimensionen
- Företagets ekonomi

De Företag som genomgår och upprättar hälsobokslut har oftast kommit långt i sin utveckling av hälsa- stress- och förebyggande hos företagets personal. Resultatet av ett genomfört hälsobokslut årligen, leder till produktivitet och effektivitet hos de anställda. Personalen känner att de kan påverka sin egen situation på arbetsplatsen vilket ger motivation som skapar kreativitet och produktivitet.
 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.