Organisationsutveckling

Acretza arbetar med att utveckla Er organisations viktigare resurs och resultatskapande bit i företaget, PERSONALEN. Ledningspersonal är viktig vid styrning av företaget, övriga tjänstemän och kollektivanställda är viktiga vid genomförandet av tagna beslut.


Ett bra sätt att starta en organisationsutveckling är att låta Acretza analysera organisationen utifrån ett annat perspektiv än det egna. Här använder vi både Verksamhetsprofilen och Ledarskapsprofilen och i vissa fall Arbetsmiljöprofilen, vilka är förankrade kring forskning i ämnena. Profilerna ger en bild av ett NU-läge, där rätt åtgärder kan sättas in vid rätt tidpunkt och med rätt angreppsasätt. (Se vidare förändringsanalyser).

Vi genomför en organisationsanalys som mynnar ut i ett förlag till åtgärdsprogram. Acretza medverkar därefter i det praktiska genomförandet av åtgärdsförslagen. Organisationsutveckling är en dynamisk process där såväl medarbetare som företagsledning måste medverka och engageras i arbetet.

Chefer med förmåga att leda produktion, team och individer med målstyrning, får en personal som förstår, agerar, känner motivation och tar ett eget delegerat ansvar. Vi hjälper Er och Er personal till hög självkänsla, vilket ger effekten av att alla ser helheten i produktionen och kopplingen till sin egen funktion.

Detta skapar vinnande organisationer !

Vid en organisationsutveckling lägger vi stor vikt vid förändringstänkande och samarbete, så att arbetsgruppers kreativitet och idéer kring nya verksamhetsformer och arbetsuppgifter, plockas fram och tas tillvara.

För att lyckas i sin verksamhet ställs stora krav på ett företags lyhördhet på markanden och på sina medarbetare, problemslösningsförmåga och förändringsbenägenhet. Det är av yttersta vikt och en förutsättning, att veta vad och vart man skall fokusera sina utvecklingsresurser. Acetza arbetar bla med mätning av
- Organisationsklimat
- Arbetstillfredsställelse
- Ledarstilar

Resultaten utgör underlag för handlingsplaner, styrning av utvecklings- och förändringsarbete samt som uppföljningsverktyg av gjorda förändringsinsatser.

Det finns flera dimensioner på organisationsutveckling. Där företagens system kan vara roten till det onda. Att utnyttja företagets system effektivt, kan vara företagets utveckling av sin ekonomi till flera hundra procent. Här kan vi analysera Er nyttjande grad och ge förslag på förändring i Era flöden.

 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.