Övriga tjänster


Personalhandbok på arbetsplatsen
Vi hjälper till att utforma en personalhandbok speciellt för företaget och dess policys.


Projektledaruppdrag

Vi hjälper Er med olika projketledaruppdrag:

 Införande av scanning på leverantörsfakturor
 Införande av e-fakturor
 Personalledande funktioner
 Utföra särskilda controllerfunktioner vid avstämningssvårigheter
 Upprätta rutinbeskrivningar
 Upprätta befattnings- och funktionsbeskrivningar
 Medverka vid koncerngemensamma effektiviseringar


Redovisning från början

Vi hjälper Er i ett första skede att upprätta Er redovisning. Vi tillhandahåller även hjälp vid upprättande av deklarationer och bokslut.


Avtalsbank

Vi hjälper Er att lägga upp en mall för att hålla koll på alla Era avtal. Det kan vara bra med en blänkare när avtalen går ut och en påminnelse över när sista dag för uppsägning infaller.


Jämställdhet på arbetsplatsen

Vi hjälper Er att utforma en jämställdhetspolicy med införande av ett jämställdhetsprogram i företaget. I arbetet ingår även en utformning av en drogpolicy. Arbetet kan kopplas och omvandlas till ett arbete med ett upprättande av en personalhandbok till företaget och dess anställda.


Reiki

Acretza har en diplomerad reikikonsult som erbjuder tjänster i reikihealing. Ring för tidsbokning i lugn och stressfri miljö.

 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.