Sjukkostnader

Vi hjälper dig att utreda Era sjuktal – Era sjukkostnader – Er sjuknärvaro !

Närmare hälften av sjukfrånvaron bedöms vara arbetsrelaterad i form av långtidssjukskrivning, (som till stor del beror på sjuknärvaro), som i sin tur belastar företagen och samhället med enorma kostnader. Dessa parametrar syns i Er Resultaträkning.

Acretza genomför en analysundersökning och en beräkning på Ditt företaget och företagets personal. Vi gör en analys av ett rådande tillstånd. Analyserna görs i tre steg. En på individnivå, en på gruppnivå och en analys för organisationen. Analyserna bearbetas och sammanslås i ett diagram med kommentarer. Kostnadsberäkningar och förslag på åtgärder för att minska sjukkostnaderna, hitta sjuknärvaron och därigenom öka produktiviteten i företaget är resultatet av genomförd analys.

Innehåll:
- Beräkning av sjukkostnaderna hos företaget.
- Beskrivning av stress ur olika perspektiv- fysikskt,
känslomässigt, intellektuellt och själsligt.
- Adekvata handlingsplaner.
- Individ – grupp – organisation- är det fel på mig ?
- Känslan av sammanhang och meningsfullhet.
- Hitta balansen mellan arbete och fritid.

Acretza erbjuder såväl kortare seminarier som genomgripande förändringsprogram för hela organisationer, där teoretiska och praktiska kunskaper i att känna igen signaler hos sig själv och andra. Syftet är ökad kunskap och medvetenhet om stress, utbrändhet och de bakomliggande orsakerna.

 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.