Utbildningar


Forma företaget och Era anställda till vinnande koncept med våra utbildningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi utbildar Ert företag och Er personal i alla de parametrar som utbildningen kräver. Dessutom genomgår företaget och de anställda en undersökning och kartläggning om den psykosiciala och fysiska arbetsmiljön. Företaget får ett underlag som kan följas upp regelbundet.


Konflikthantering

Syfte är att utveckla din förmåga att hantera konflikter och svåra samtal med grupper och medarbetare. Att våga vara närvarande när diskussioner är intensiva och även känna sig trygg när åsikterna går isär. Vi lära dig skilja på olika typer av konflikt.
I programmet ingår:
- Gruppens och individens försvarsmekanismer
- Konfliktyper
- Projektioner- att vända motstånd och blockeringar till möjligheter
- Konfliktlösningsmetoder


Redovisning

Vi tillhandahåller en kort utbildning i hur Du kan tjäna pengar på ett lätt sätt, i och med att Du gör det mesta själv som rör ekonomin i ditt företag. Gå utbildningen och bli medveten om dina möjligheter när du känner att du kan läsa och förstå din balans- och resultaträkning. Ditt företag med Din ekonomi gör dig framgångsrik.


Bokslut och årsredovisning

Vi tillhandahåller en utbildning i hur Du själv kan göra de periodiseringar och avskrivningar samt övrigt nödvändigt för att få en tillfredsställande revision av årshandlingarna.


Budget och likviditetsplanering

Vi går igenom olika modeller och metoder för att få en lyckad planering och uppföljning av de två ekonomistyrningsmetoderna. Mallar och byggda modeller delges.


Nyföretagarutbildning

Vi ger en grundlig kurs i företagande samt de viktigaste momenten i kontakten med myndigheter och andra instanser den första tiden. Utbildningen skall ge insikt i marknadsföring, likviditetsplanering, kontaktnät, säljtekniker, bokföringens grunder samt övrigt för att få ett lyckat företagande.


Individ- grupp- och ledarutveckling

Genom dialogen får medarbetaren och gruppen ökad kunskap om sina egna resurser, styrkor och svagheter och vad man kan åstadkomma med olika sätt att kommunicera. Individ- och grupputveckling innefattar bl.a konflikthantering, teamutveckling, samtal och kommunikation mm. Upplägg och innehåll detaljplaneras i samråd med kunden för att anpassas till individen och gruppens aktuella arbetssituationer.


Ledarskap, Coachning, och Verksamhetsutveckling

 Individutveckling av chefer genom personlig handledning eller i grupprocesser.
 Att få arbetsrelationer att fungera optimalt med måldokument och tydlig struktur samtidigt som delaktighet och motivationen ökar.
 Arbetsplatser utan olyckor och ohälsotal och med högt välbefinnande skapar höga resultat.
 Omorganisationer för medarbetare i organisationen och förståelse för verksamhetens helhetsperspektiv.


Jämställdhet

Vi hjälper Er att utveckla Ert jämställdhetsarbete och utbildar personalen i Er tagna jämställdhetspolicy.


Språk

Vi tillhandahåller grundkurser i olika språk. Engelska, Tyska, Spanska och Italienska.


Självförsvar

Syftet är att utveckla ett skydd för misshandlade kvinnor. Vi utför tjänsten till kvinnojourer och vårdhem för flickor och unga kvinnor. Självskydd är en utbildning för att själv kunna försvara sig mot överfall.
Utbildningen utföres både av manliga och kvinnliga registrerade utbildare.

 
     
 
Sitemap   Bookmark
 
             
Anyone who is involved with or sympathetic to the "tech lifestyle" replica watches will easily appreciate Rose's labor of love and will likely find use in replica watches this highly refined and intelligent app. The funny thing is that with his talent and skills, Rose comes out of the bag right away rolex replica with a useful and quality app, while over the years, I've seen people with a lot more incentive and replica watches uk time put together truly terrible ways of appreciating watches or timepiece news in replica watches app form. This is what happens when a true professional adds his replica watches touch to the technology of consuming horology. Returning to Kevin Rose as a watch lover, you can replica watches uk really tell a lot about him by the watches that he likes to wear. The Ressence Type One watch is a good example; highly technical, modern, analog, and most importantly... very much under the radar.